Nagroda dla Opoczno I za działania na rzecz rynku pracy!

dodano: 08.04.2019

Nagroda dla Opoczno I za działania na rzecz rynku pracy!

Opoczno I znalazło się w gronie pracodawców, którzy zostali nagrodzeni za wspieranie szkolnictwa zawodowego w regionie łódzkim.

Opoczno I znalazło się w gronie pracodawców, którzy zostali nagrodzeni za wspieranie szkolnictwa zawodowego w regionie łódzkim. W imieniu Zarządu Opoczno I podziękowanie z rąk Wiceminister Edukacji Narodowej Marzeny Machałek odebrała Grażyna Żelazowska, Kierownik Działu Personalnego. Gratulujemy! Opoczno I współpracuje min. z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie. Obecnie w ramach umowy patronackiej wspólnie ze szkołą kształcimy w zawodach: mechanik, elektryk, automatyk
oraz analityk. Począwszy od września 2019 roku zamierzamy rozszerzyć dotychczasową współpracę, uruchamiając nowy kierunek kształcenia – ceramik.